نام وب سایت : قروشگاه اینترنتی ساعت کاظمی

آدرس وب سایت : https://kazemi-watchgallery.ir

تاریخ تحویل : اسفند ماه 1396

تکنولوژی های استفاده شده :

Asp.net MVC
Jquery
html
bootstrap
linq
json
mobile-responsiv
svg
sqlserver
Icon-Descktop Icon-laptop Icon-tablet Icon-mobile
نمایش در کامپیوتر
قروشگاه اینترنتی ساعت کاظمی
نمایش در لپ تاپ
قروشگاه اینترنتی ساعت کاظمی
نمایش در تبلت
قروشگاه اینترنتی ساعت کاظمی
نمایش در موبایل
قروشگاه اینترنتی ساعت کاظمی