نام وب سایت : تجهیزات آشپزخانه تهرانی

آدرس وب سایت : http://tehrani1350.com

تکنولوژی های استفاده شده :

Asp.net MVC
Jquery
html
bootstrap
linq
json
mobile-responsiv
svg
sqlserver
Icon-Descktop Icon-laptop Icon-tablet Icon-mobile
نمایش در کامپیوتر
تجهیزات آشپزخانه تهرانی
نمایش در لپ تاپ
تجهیزات آشپزخانه تهرانی
نمایش در تبلت
تجهیزات آشپزخانه تهرانی
نمایش در موبایل
تجهیزات آشپزخانه تهرانی