درخواست مشاوره 77199872 -021

طراحی سایت مبناتک


بلند پرواز بودیم و هستیم.در روزهای ابتدایی سال ۹۰ در کنار هم جمع شدیم تا ایده ها و توانایی هایمان را به اشتراک بگذاریم و تیمی را بسازیم تا نیاز بازار تکنولوژی را تا حد توان برطرف کنیم.طراحی وب سایت،فروشگاه اینترنتی،اپلیکیشن موبایل و خدماتی از این دست،تنها بخش کوچکی از حوزه فعالیت تیم برنامه نویسی و طراحی مبنا تک است که همگی برای رفع نیاز و تحقق ایده های شما در دنیای تکنولوژی در اختیارتان قرار دارد.

اطلاعات بیشتر ...
از نمونه کارهای ما

کـار ما فروش قـالـب آمـاده نیـسـت , ما تجربیات دیجیتال را خلق میکنیـم.

مشاهده همه نمونه کارها

مراحل انجام کار

برای اینکه بتوانیم با راحتی و اطمینان کامل سفارش شما را انجام دهیم لازم است که با همدیگر مراحل اجرایی پروژه را مرور کنیم تا هم نیاز شما را بهتر درک کنیم و سپس این امکان را برایتان فراهم آوریم که از تک تک مراحل انجام کار اطلاع داشته باشید. در واقع ما می خواهیم در مسیر انجام پروژه شما را در کنار خود داشته باشیم، زیرا معتقدیم بهترین راهنمای ما خود شما هستید و ما برای تحقق ایده و فکر شما تلاش میکنیم.